Bir yerlerde bir çocuk hep sizi hatırlasın
Çelenk/Nikah Şekeri
Haber Bülteni

Üye olunuz

Adınız
E-posta Adresiniz*

Amacımız

1.Türk eğitim sisteminin laik, bilimsel, akılcı, özgür ve demokratik nitelik kazanmasını ve  kurumsallaşmasını sağlamak,

2.Akılcı, çağdaş, bağımsız düşünen; araştırmacı, yeniliklere açık bireyler yetişmesine destek  olmak,

3.Ulusal eğitim sistemine katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar, incelemeler ve çalışmalar  yapmak,

4.Bilim ve tekniğin çağdaş olanaklarını sürekli izleyerek bunları eğitim alanında Türk insanının hizmetine sunmak,

5.Eğitimin her düzeyinde, öğrenim kurumları, yurtlar, eğitim evleri, aile okulları kurmak ve kurulmuş olanlara destek vermek,

6.Çağın gereksinimleriyle uyumlu bir eğitim sistemi oluşturulmasında sivil toplum güçlerini harekete geçirmek,

7.Aile okulları açarak aileleri eğitmek,

8.Her seviyedeki okullardaki eğitim faaliyetlerini, ders, öğretmen, malzeme ve yapı olarak desteklemek,

9.Üniversiteler ve okullarda eğitime katkıda bulunacak her türlü panel, seminer ve söyleşiler  düzenlemek.