Bir yerlerde bir çocuk hep sizi hatırlasın
Çelenk/Nikah Şekeri
Haber Bülteni

Üye olunuz

Adınız
E-posta Adresiniz*

Görevimiz

Bugün gelinen noktada, karsımızdaki temel tercih; ulusal eğitimde ya aklı özgürleştirilmiş “düşünmeyi göze alan çağdaş bireyler”; ya da aklını belli bir fikir, inanç ya da ideoloji ile sınırlamış bunun dışında düşünmeyi reddeden bu çerçeve için sadece “birilerine itaat eden insanlar yetiştirmek olacaktır. Burada, her türlü çıkar duygusundan uzak, toplumda belirgin yanlışları düzeltmek, topluma çeşitli alanlarda artı değerler katmak üzere kurulmuş olan “Çağdaş Sivil Toplum Kuruluşlarına” büyük görevler düşmektedir.

Çünkü gelişim süreklidir ve belli aşamalar içinde gerçekleşir. Çocuk yaştan başlayarak aileden ve çevreden alınan değerlerle oluşturulan kişiliklerin geliştirilmesi yönünde sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları, özellikle az gelişmiş ülkelerde çok daha önem taşımaktadır.

Gelişmiş Batı toplumlarında STK’ler gerçekten etkin bir güç olarak toplumların sosyal, kültürel ve siyasal yaşamlarında kendilerini kabul ettirmişlerdir. Kendi konuları ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme ve kamuoyu yaratmada etkin rol oynarlar. Bu toplumların bireyleri de sadece bir kuruluşa değil, bir çok sivil toplum kuruluşuna üyedirler ve aktif olarak görev yaparlar.